Welcome

Giáo trình Thoát xác là cái gì em không tham gia em bận lắm em sợ em không đi được

Giáo trình Thoát xác là cái gì?
- em không tham gia, em bận lắm, em sợ em không đi được.
Và Lan Anh đã chọn đúng ngoài hành trình LỘT XÁC của đội nhóm.
Nhưng sét thấy tinh thần làm việc, sự nỗ lực của em ấy trong khoảng thời gian gần đây Ngân quyết định cho e ấy vào nhóm học.
Chị chưa biết em đã học được gì, nhưng chị đã thấy sự thay đổi của em trong tư duy làm việc: muốn phát triển phải có sự liên kết và bắt kịp xu hướng và đi cùng đồng đội.
Chắc chắn những nội dung sắp tới sẽ giúp em đưa team của mình đi xa hơn.
#Ngân_Nguyễn_Thủ_Lĩnh_Đào_Tạo
#Giáo_Trình_thoát_xác
2021-09-22
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *