Welcome

Tháng 5 2010 mình phân tích với thầy Lưu Thanh Thụ qua nhiều cuộc điện thoại để tên Tủ sách Phụ huynh được dùng như thiết kế

Tháng 5/2010, mình phân tích với thầy Lưu Thanh Thụ qua nhiều cuộc điện thoại để tên Tủ sách Phụ huynh được dùng như thiết kế. Tháng 11/ 2017, một mô hình khuyến đọc có chiều sâu sẽ được áp dụng. Thầy Thụ, người đồng ý áp dụng Tủ sách Phụ huynh là người đọc nhiều. Một thầy khác (tạm giấu tên) sẽ áp dụng mô hình khuyến đọc cũng là người đọc nhiều sách.
2021-05-26
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *