Welcome

2 000 năm mất nước phải đi khắp nơi người Do Thái đương nhiên luôn nghĩ đến việc trở về đất nước

2.000 năm mất nước phải đi khắp nơi, người Do Thái đương nhiên luôn nghĩ đến việc trở về đất nước. Chính 2.000 năm tha hương đã trui rèn cho họ những phẩm chất vượt trội và sợi dây về tổ quốc đã gắn kết họ. Cuối cùng họ đã hồi hương và ngày càng mạnh. Mấy chục năm tha hương của nhiều triệu người Việt, chắc nhiều người trong số họ đã được tôi luyện trong thế giới văn minh và họ sẽ nghĩ lớn và xa hơn nhiều người trong nước. Rồi một ngày họ sẽ trở về góp phần làm cho VN mạnh lên.
2021-05-26
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *